วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในระดับสากล

.
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ ห้อง EC304 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ทางด้านการศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สรุชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และนายมณฑล ชัยมงคง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน  สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในระดับสากล เพื่อสร้างและสนับสนุนนักศึกษามีทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ อีกทั้งเพื่อมีพื้นที่สร้างสรรค์ไอเดียของนักศึกษาและบุคลากรที่สามารถทดลองนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเองได้
.
[su_custom_gallery source=”media: 81602,81601,81600,81599,81598,81597,81596,81595,81594,81593,81592,81591,81590,81589,81587,81586″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]