จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

.
วันนี้ ( 1 ก.ค.65 ) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งมีส่วนราชการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี
.
ทั้งนี้ เนื่องด้วยในวันที่ 4 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่าน
.
ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์จัวหวัดเชียงใหม่
ภาพ : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เครือข่าย MJU RADIO NEWS)
.
[su_custom_gallery source=”media: 81468,81467,81466,81465,81464,81463,81462,81461,81460,81459,81458,81457,81456,81455,81454,81453,81452,81451,81450,81449,81448,81447,81446,81445,81444,81443,81442,81441,81440,81439,81438,81437,81436,81435,81434,81433,81432,81431,81430,81429,81428,81427,81426,81425,81424,81423″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]