วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565

30 มิ.ย. 2022
9
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565
▪ ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
▪ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.30 น.
▪ สดจาก ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
▪ ช่องทางการรับฟัง
FM 95.50 MHz / เว็บไซต์ www.mjuradio.com / Facebook : mjuradio
………………………………………….
ขอขอบคุณสัญญาณการถ่ายทอดสดจาก MJU Channel