สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสารภีพิทยาคม ในเข้าศึกษาดูงานสถานีวิทยุ

29 มิ.ย. 2022
10

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคมในการเข้าศึกษาดูงานสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz สำหรับการดูงานครั้งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2565

.

[su_custom_gallery source=”media: 81390,81389,81388,81387,81386,81385,81384,81383,81382,81381,81380,81379,81378,81377,81376,81375,81374,81373,81371,81369″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]