วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดนิทรรศการบริการวิชาการ “งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการในงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน

อย่างไรก็ตาม การจัดนิทรรศการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้  ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างงานบริการวิชาการและวิจัย โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยนายชัยวิชิต เพชรศิลา รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย  อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์  นายสุวินัย เลาวิลาศ นักวิชาการศึกษา และโครงการวิจัย “กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร” (ชุมพรโมเดล) โดยอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าชุดโครงการ  พร้อมด้วยคณะนักวิจัย อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ นางณิชาพล บัวทอง และนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร ภายในนิทรรศการมีการบริการวิชาการ อาทิ องค์ความรู้เรื่องพืชกระท่อม ประโยชน์และการนำไปใช้ ,การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์และของเหลือใช้ในครัวเรือน ,การผลิตไม้ดอกไม้ประดับในสวนปาล์มน้ำมัน,สมุนไพรและการใช้ประโยชน์ “น้ำสมุนไพรใบย่านางสกัด”,การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย,การเพาะเลี้ยงแหนแดง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากเครือข่ายชุมพรโมเดล อาทิ กระท่อมแปรรูป ผลผลิตจาก “คทช.หงษ์เจริญ” อาทิ กาแฟ กระท่อม ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มะลิสปา เป็นต้น

“งานฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลผลไม้ ทุเรียนเมืองชุมพร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 26 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  “ไฮไลท์”  กิจกรรมใน วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. มวยไทย “ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร ฮิปปี้ไพต์สัญจร” และวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์ เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงาน อุดหนุนผลผลิตของเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ถึงวันที่ 26 มิถุนายนนี้

.

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

[su_custom_gallery source=”media: 81344,81345,81346,81347,81348,81349,81350,81351,81352,81353,81354,81355,81357,81358,81359,81360,81361,81362,81363,81364″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]