วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ศิษย์เก่าแม่โจ้ร่วมใจปลูกหญ้าแฝกห้วยโจ้ในกิจกรรมศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”

23 มิ.ย. 2022
7

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กองส่งเสิรมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสืบสานองค์ความรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช” และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันสืบสานศาสตร์พระราชาด้านทรัพยากรน้ำ ปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินพังทลาย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำส่งเสริมความสมดุลของระบบนิเวศน์วิทยา ณ ลำน้ำห้วยโจ้ เขตพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นพันธุ์หญ้าแฝก จากสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จำนวน 20,000 ต้น.

.

ข่าว : กองส่งเสิรมศิลปวัฒนธรรม

[su_custom_gallery source=”media: 81299,81300,81301,81302,81303,81304,81305,81306,81307,81308,81309,81310,81311,81312,81313,81314,81315,81316,81317,81318,81319,81320,81321″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน