วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะลงพื้นที่มาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะลงพื้นที่มาดูงานโครงการผลิตกัญชาอินทรีย์เพื่ออุสาหกรรม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรชาติ เป็นผู้บรรยาย และ พาเยี่ยมชมโรงเรืองปลูกกัญชาอัจฉริยะ Smart Farming ระบบ OTP ในการเตรียมผลิตกัญชาอินทรีย์

[su_custom_gallery source=”media: 81211,81212,81213,81214,81215,81216,81217,81218,81219,81220,81221,81222,81223,81224,81225,81226,81227,81228,81229″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]