อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับโล่ขอบคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการบริหารสถานการณ์ของประเทศ ในงาน อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต Covid-19 จัดขึ้นโดยกระทรวง อว.

14 มิ.ย. 2022
6

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565   ณ โรงแรมแบงค๊อก แมริออท มาร์คีลส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน กล่าวแถลงความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจอุดมศึกษากับการพัฒนาสังคมและขอบคุณสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต Covid-19  ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน   ในการรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเข้ารับโล่แสดงความขอบคุณ โดย​มหาวิทยา​ลัย​ได้ช่วยเหลือสังคมในการจัดตั้ง​โรงพยาบาลสนามที่รอบรับผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด-19  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก   มหาวิทยาลัยแม่โจ้เน้นย้ำว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน เมื่อประชาชนต้องการความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถและอีกทั้งพร้อมสนับสนุนนโยบายต่างๆของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงรัฐบาลด้วย

.

ภาพ : งานประสานงาน (กรุงเทพมหานคร) กองกลาง สำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 81150,81148,81147,81151″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน