วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้แถลงการณ์ผ่านสื่อตามที่ได้มีการประกาศเสรีกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ดร.อำนวย ยศสุข  นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี  อาจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี  ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ร่วมกันแถลงข่าวจากประกาศเสรีกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายน 2565  ตามนโยบาลของรัฐบาล โดยคณะผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยมีคความเห็นร่วมกันดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอสนับสนุนในนโยบายของรัฐบาลเรื่องกัญชาเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
  2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอสนับสนุนนโยบายกัญชาทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงของประชาชนทางด้านสุขภาพอนามัย และการรักษาตนเองสำหรับผู้ป่วย
  3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอสนับสนุนให้มีกฎหมายกำกับดูแลการใช้กัญชาเชิงสันทนาการอย่างเข้มงวด สำหรับเด็กและเยาวชน
  4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอสนับสนุนและส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยตัวใหม่ โดยกระบวนการผลิตจะต้องถูกสุขอนามัยและปลอดสารพิษ
  5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอปวารณาตัวในการเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องกัญชา เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ด้านกัญชาสู่สังคม

นอกจากนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการเปิดช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของกัญชาผ่านออนไลน์ที่ https://forms.gle/hLGZpwi2hdnUtZ1z6   หรือสอบถามข้อมูลรายเอียดเพิ่มเติมที่ได้เฟสบุ๊คเพจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053 873730, 084 488 8305

.

[su_custom_gallery source=”media: 80964,80965,80966,80967,80968,80969,80977,80979,80978,80970,80976,80981,80982,80984,80985,80988,80989,80990,80991,80992,80993,80994,80995,80996,80997,80998,80999″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]