วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 99 ต้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน บุคลากรและหน่วยงานภายนอก ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดจนสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามต่อไป ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

ภาพ : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

[su_custom_gallery source=”media: 80534,80535,80536,80537,80538,80539,80540,80541,80542,80543,80544,80545,80546,80547,80548,80549,80550,80551,80552,80553,80554,80555,80556,80557,80558,80559,80560,80561,80562,80563,80564,80565,80566,80567,80568,80569,80570,80571,80572,80573,80574,80575,80576,80577,80578″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]