วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

โครงการอธิการบดีพบบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2565

.
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบปะพูดคุยและมอบนโยบายการบริหารงานต่างๆของมหาวิทยาลัยประจำปี 2565 โดยมี นางประนอม จันทรังษี ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างาน และบุคลากรกองกลาง เข้าร่วมรับฟัง   สำหรับการพบปะบุคลากรครั้งนี้เป็นการมอบนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงานตามนโยบายของการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการบริหารงานของกองกลาง และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรและมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
[su_custom_gallery source=”media: 80511,80512,80513,80514,80515,80517,80518,80519,80520,80521,80522,80523,80524,80525″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]