คณาจารย์และนิสิต สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานดูงานด้านการทำปัจจัยการผลิตอินทรีย์ การปลูกกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม

26 พ.ค. 2022
12

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานด้านการทำปัจจัยการผลิตอินทรีย์ การปลูกกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ให้การต้อนรับ และ บรรยายให้องค์ความรู้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

[su_custom_gallery source=”media: 80495,80504,80503,80502,80501,80500,80498,80497,80496″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ต้นกล้ากัญชา ม.แม่โจ้ ผลตอบรับล้นหลาม หลังปลดล็อคแล้วเปิดขายต้นละ 30 บาท ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและดูแลสุขภาพ ย้ำชัดเจนมุ่งใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่สนับสนุนการใช้เชิงสันทนาการอย่างเด็ดขาด
คณะจากโครงการเกษตรอินทรีย์พืชสมุนไพรกัญชา “มาย แคนนาบิซ เวลเนส” เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน การปลูกกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ให้การต้อนรับดร.ฟูจิ ฟูจิซากิ หรือ ฟูจิเซ็นเซ พิธีกรรายการดูให้รู้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบัน​สำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด