กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ

7 มิถุนายน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ 🎗

📢 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.09 น. เป็นต้นไป 🪄

👉08.09 น. พิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ณ บริเวณหน้าอาคารคุณพระช่วงเกษตรศิลปาการ
👉09.00 น. พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ จนได้ชื่อว่า เป็น “บิดาเกษตรแม่โจ้” ณ อนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ
👉10.00 น. พิธีทำบุญทางศาสนา ณ อาคารแผ่พืชน์

📲 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 053873300-5