วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และการศึกษา

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้บริหารของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมี รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมหารือเพื่อเสิมสร้างความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน ร่วมทั้งยังหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และการศึกษาในอนาคต ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.

ข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 80421,80422,80423,80424,80425″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน