วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะจากโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร WiNSx

23 พ.ค. 2022
10

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คณะจากโครงการ AP Model การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาด้านการเกษตรและการวางแผนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน แก่บุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานด้านการปลูกกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ และ บรรยายองค์ความรู้   ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ สำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

[su_custom_gallery source=”media: 80396,80397,80398,80399,80400,80401,80402,80403,80404,80405,80406,80407,80408,80409,80410,80411″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]