วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะ รับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาของบุคลากร เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของบุคลากร และลงพื้นที่ดูงานศูนย์เกษตรสุขภาวะ Green outlet ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร

.

ภาพ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

[su_custom_gallery source=”media: 80352,80353,80354,80355,80356,80358,80359,80360,80361,80362,80363,80364,80365,80366,80367,80368,80369,80370,80371,80372,80373,80374,80375,80376,80377,80378,80379,80380,80381,80382,80383,80384,80385,80386,80387,80388,80389,80390,80391″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอนอม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยชุมชนระนอง
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมหารรือผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
ผู้บริหารพบบุคลากร แม่โจ้-ชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับ รร.บ้านแหลมสันติ