กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ ร่วมกับ ศิษย์เก่าแม่โจ้ พัฒนาลำน้ำห้วยโจ้เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครัวอิ่มอุ่นพี่ เพื่อน้องแม่โจ้ ร่วมกับ ศิษย์เก่าแม่โจ้ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช” บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาโครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ เครือข่ายชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา และชุดตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่โจ้ ร่วมกัน Kick off พัฒนาพื้นที่ฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช” ณ ลำน้ำห้วยโจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชื่อมโยงฝายชะลอน้ำ (ฝายมีชีวิต) เพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตร สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับลำน้ำห้วยโจ้ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการ

.

ข่าว : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

[su_custom_gallery source=”media: 80271,80272,80273,80274,80275,80276,80277,80278,80279,80280,80281,80282,80283,80284,80285,80286,80287,80288,80289,80290,80291,80292,80293,80294,80295,80296,80297,80298,80299,80300,80301,80302,80303,80304,80305,80306,80307,80308,80309,80310,80311,80312,80313,80314,80315,80316,80317,80318,80319,80320,80321,80322,80323,80324,80325,80326,80327,80328,80329,80330,80331″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]