วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติให้แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพลทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นธานในการมอบเกรียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติให้แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยจากการแข่งขันระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค ระดับชาติ  ประกอบไปด้วยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลและเป็นที่ปรึกษานักศึกษาในการส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลจำนวน 6 ท่าน และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 7 รางวัล    ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

[su_custom_gallery source=”media: 80217,80218,80219,80220,80221,80222,80223,80224,80226,80227,80228,80229,80230,80231,80232,80233,80234,80235,80236,80237,80238″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]