วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฐานเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร หลักสูตร “การเลี้ยงและจัดการฟาร์มสุกร”

(ใบสมัครคลิก)

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2022/05/mjuกำหนดการ-2pdf.pdf” title=”mjuกำหนดการ (2)pdf”]