วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือความร่วมมือและขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
.
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมต้อนรับ ทีมคณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.น.สพ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีฯ เข้าพบปะหารือความร่วมมือและขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ณ คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
[su_custom_gallery source=”media: 80116,80117,80118,80119″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]