คณะจากโครงการเกษตรอินทรีย์พืชสมุนไพรกัญชา “มาย แคนนาบิซ เวลเนส” เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน การปลูกกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 | คณะจากโครงการเกษตรอินทรีย์พืชสมุนไพรกัญชา “มาย แคนนาบิซ เวลเนส” นำโดย พันเอก สันติ โอเงิน และ Dato’ Kent Low (CEO) บริษัท มาย แคนนาบิซ โกลบอล จำกัด และคณะ ได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน การปลูกกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ และ บรรยายองค์ความรู้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 80056,80055,80054,80053,80051,80050,80049,80048,80047,80045″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ต้นกล้ากัญชา ม.แม่โจ้ ผลตอบรับล้นหลาม หลังปลดล็อคแล้วเปิดขายต้นละ 30 บาท ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและดูแลสุขภาพ ย้ำชัดเจนมุ่งใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่สนับสนุนการใช้เชิงสันทนาการอย่างเด็ดขาด
คณาจารย์และนิสิต สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานดูงานด้านการทำปัจจัยการผลิตอินทรีย์ การปลูกกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ให้การต้อนรับดร.ฟูจิ ฟูจิซากิ หรือ ฟูจิเซ็นเซ พิธีกรรายการดูให้รู้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบัน​สำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด