วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมป่าไม้ ประชุมหารือแนวทางการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และด้านการศึกษา การวิจัย ณ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการจัดสร้างอาคารพิพิธพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และด้านการศึกษา การวิจัย โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายนริทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายพรชัย จุฑามาศ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ จ.กรุงเทพมหานคร

 

[su_custom_gallery source=”media: 80011,80012,80013,80014,80015,80017,80018,80019″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

ข่าว : งานประสานงาน (กรุงเทพ) กองกลาง