วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ VOICE OF AMERICA ประจำประเทศไทย

28 เม.ย. 2022
7
.
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สังกัดงานอำนวยการ กองกลาง ให้การต้อนรับคุณปริชัย ศตะสุข ตำแหน่ง Marketing Officer The United States Agency for Global Media (ประจำประเทศไทย) กำกับดูแลการกระจายเสียงของสถานีวิทยุเสียงอเมริกาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (VOICE OF AMERICA) ในการเข้าพบและหารือเรื่องการขยายความร่วมมือด้านกระจายเสียงของรายการที่ผลิตโดย VOICE OF AMERICA ภาคภาษาไทย และรับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารายการ เทคนิค และเนื้อหารายการต่างๆในการที่ร่วมพัฒนาร่วมกันเพื่อผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป ณ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
.