กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดพิธีดำหัวอธิการบดีและรองอธิการบดีประจำปี 2565 เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

25 เม.ย. 2022
6

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นางประนอม จันทรังษี ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง ร่วมดำหัวขอพร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เนื่องในวาระดิถีประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 79907,79908,79909,79910,79911″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]