คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านพืชสมุนไพร

19 เม.ย. 2022
7
.
วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ด้านกระบวนการผลิต แปรรูปและการนำใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร และรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนการวิจัย การพัฒนาแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการแพทย์แผนไทย การสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริการการแพทย์แผนไทและสมุนไพร พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป ณ ห้องประชุมสภา ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
.
[su_custom_gallery source=”media: 79888,79887,79886,79885,79898,79899,79900″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]