ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ มอบเงินสนุบสนุน ร้าน AP SHOP คณะผลิตกรรมการเกษตร

18 เม.ย. 2022
10

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คุณมณฑล ชัยมงคล ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาแม่โจ้ มอบเงินสนับสนุนศูนย์บริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร (AP SHOP) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีและผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมเป็นพยานการรับมอบ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเที่ยวงาน”ผลิตกรรมการเกษตรแม่โจ้” ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-20.00 น. ณ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมแฮกนาปลูกข้าว ประจำปี 2565
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะผลิตกรรมการเกษตร เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมกาดเกษตร “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนแอ่วกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา”
คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ และคณะบริหารธุรกิจ จัดงาน “หอมกาแฟชมดอกไม้”
คณะผลิตกรรมการเกษตร ขอเชิญชวนออกกกำลังกาย สมัครวิ่ง Phalit run (ผลิตรัน) ในรูปแบบ virtual run ร่วมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 45 ปี