วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน 🌺ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง “ดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565” แบบวิถีใหม่ (New Normal)

16 เม.ย. 2022
9