สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

08 เม.ย. 2022
7

.

วันที่ 9 เมษายน 2565 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งพาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัย ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

ข่าว : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

.

[su_custom_gallery source=”media: 79829,79830,79831,79832,79833,79834,79835,79836,79837,79838,79839,79840,79841,79842,79843,79844,79845,79846,79847,79848,79849,79850,79851,79852,79853,79854,79855,79856,79857,79858,79859,79860,79861,79862,79863,79864,79865,79866,79867,79868,79869,79870,79871,79872″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว ระหว่างกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วศ.ขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยตรวจสอบ-รับรอง (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 ม.ค. 2565)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและวิจัยพัฒนาแนวใหม่แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซีไออาร์ดี คอนซัลแทนท์ จำกัด (ลงนามออนไลน์)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนา “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน
พิธีมอบ โค – กระบือ ให้แก่เกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2563