วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ ( ISDSI) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการ

07 เม.ย. 2022
7
.
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ ( ISDSI) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการ สนับสนุน ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนทักษะและองค์ความร่วมทางด้านการศึกษาในอนาคต โดยการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
.
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน