วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดลาบควาย

01 เม.ย. 2022
8

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดการแข่งขันประกวดลาบควาย โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 7 ทีม ได้แก่ 1.ทีมดั้ง MAP 2.ทีมสล่าลาบ 3. ทีมสำรวจวิทยาฯ 4.ทีมพืชสวนประดับ 5.ทีมบ้านสวน Food 6.ทีมลาบขม นมแข็ง (สาว สาว สาว) 7.ทีมกล้วยไม้ไทย ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมสล่าลาบ รับเงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมลาบขม นมแข็ง (สาว สาว สาว) รับเงินรางวัล 700 บาท รางวัลรอชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมพืชสวนประดับ รับเงินรางวัล 500 บาท รางวัลชมเชยจำนวน 4 รางวัลได้แก่ ทีมกล้วยไม้ไทย ทีมสำรวจวิทยาฯ ทีมดั้ง MAP และทีมบ้านสวน Food รับเงินรางวัล ๆ ละ 300 บาท โดยมีคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะดังกล่าว ณ ศูนย์บริการวิชาการ (AP Shop) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 79683,79684,79685,79686,79687,79688,79689,79690,79691,79692,79693,79694,79695,79696,79697,79698,79699,79700″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]