วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมกาดเกษตร “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนแอ่วกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา”

30 มี.ค. 2022
10

.

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกาดเกษตร ในหัวข้อ“กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนแอ่วกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา” กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ในโอกาสเดียวกันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมปลูกต้นอินทนิล และร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ภูมิปัญญา ปี๋ใหม่เมือง” โดยอาจารย์วินัย แสงแก้ว อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาการสมุนไพร เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์บริการวิชาการ (AP Shop) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

[su_custom_gallery source=”media: 79633,79634,79635,79636,79637,79638,79639,79640,79641,79642,79643,79644″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

ข่าว : คณะผลิตกรรมการเกษตร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเที่ยวงาน”ผลิตกรรมการเกษตรแม่โจ้” ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-20.00 น. ณ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมแฮกนาปลูกข้าว ประจำปี 2565
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะผลิตกรรมการเกษตร เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี
ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ มอบเงินสนุบสนุน ร้าน AP SHOP คณะผลิตกรรมการเกษตร
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) โดย ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge)
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดพิธีทำบุญและพร้อมเปิดให้บริการรักษาสัตว์อย่างเป็นทางการ