วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัทซิลเวอร์ฟาร์มเซ็นเตอร์จำกัด จัดพิธีลงบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกครบวงจร

21 มี.ค. 2022
8
.
 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก ครบวงจร กับ บริษัทซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ และ คุณรุ่งอรุณ การรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด, คุณจุฬา เชื้อวงศ์ ที่ปรึกษา บริษัท พี.เค.ฟาร์ม. คอมเมอร์เชียล จำกัด, คุณสุเมธา ทิพวงษ์ กรรมการ บริษัท เวทส์ คอมพลีทส์ จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
[su_custom_gallery source=”media: 79501,79502,79503,79504,79505,79506,79508,79509,79510″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
ข่าว : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี