วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (online conference)

18 มี.ค. 2022
10

ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 หรือ The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) (online conference) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษของคณาจารย์จากภายนอกประเทศ 4 ท่านได้แก่
1.Professor Dr. Shigeo Maruyama Japan : CVD synthesis and application of 1D vdW hetero-structures based on single-walled carbon nanotubes
2.Emeritus Professor Dr. Don McNeil Australia : Mapping, Graphing and Forecasting Global Land Surface Temperature using Data from NASA
3.Professor Dr. rer. nat. Andreas Schäffer Germany : Pesticide mixtures – Gaps in environmental risk assessment
4.Professor Dr. Gomathi Velu India : Role of biopolymers in sustainable environment

พร้อมทั้งการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 จัดในรูปแบบการประชุมและนำเสนอออนไลน์ผ่านช่องทาง Microsoft Teams เพื่อให้นักศึกษาจากทุกสถาบันการอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศได้มีเวทีในการนำเสนอผลงาน ได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ อีกทั้งยังช่วยเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต เป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งมีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและนอกประเทศ โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในภาคบรรยายทั้งหมด 38 กลุ่ม

[su_custom_gallery source=”media: 79453,79487,79486,79485,79484,79483,79482,79481,79480,79479,79478,79477,79476,79475,79474,79473,79472,79471,79470,79469,79468,79467,79466,79465,79464,79463,79462,79461,79460,79459,79458,79457,79456,79455″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท อารมณ์ดีฟาร์ม จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
ม.แม่โจ้ มอบเม็ดยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัด และน้ำยาบ้วนปาก ให้จังหวัดเชียงใหม่