วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีทำบุญเปิดพื้นที่เส้นทางตำนาน สายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมรับมอบห้องน้ำสาธารณะและห้องเรียนอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์จากตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้

14 มี.ค. 2022
8

วันที่ 14 มีนาคม 2565 รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพิธีทำบุญเปิดพื้นที่เส้นทางตำนาน สายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และลงนามรับมอบห้องน้ำสาธารณะพร้อมห้องเรียนอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์จากตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ โดยมีพลตรีชูโชติ กีฬาแปง นายวรายุทธ อ่อนศรี และนายสวัสดิ์ โยกาส เป็นผู้ลงนามส่งมอบ โดยการจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะและห้องเรียนอเนกประสงค์นั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้อนุญาตให้ศิษย์เก่าแม่โจ้ดำเนินการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เดิมโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากศิษย์เก่าแม่โจ้และผู้มีจิตศรัทธาได้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 440,882 บาท ให้ต่อเติมห้องน้ำและห้องเรียนอเนกประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่มาเรียและผู้ที่มาใช้บริการ จากนั้น ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นประธานพิธีทำบุญห้องเรียนอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ โดยยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป สวดเจริญพุทธมนต์ ในงานมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากร และศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมพิธี ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 79335,79336,79337,79338,79339,79340,79342,79343,79344,79345,79346,79347,79348,79349,79350,79351,79352,79353,79354,79355,79356,79357,79358,79359,79360,79361,79362,79363″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

ข่าว :  กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม