วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

สมาชิกวุฒิสภา เตรียมจัดโครงการ “ปลูกกัญชงเพื่อลด PM2.5” แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือตอนบน พร้อมจับมือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อบรมเชิงวิชาการให้ความรู้แก่ภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน

14 มี.ค. 2022
7

สว.ผุดโครงการ “ปลูกกัญชงเพื่อลด PM2.5” แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ

สมาชิกวุฒิสภา เตรียมจัดโครงการ “ปลูกกัญชงเพื่อลด PM2.5” แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือตอนบน พร้อมจับมือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อบรมเชิงวิชาการให้ความรู้แก่ภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน

วันนี้ (14 มี.ค. 65) พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ พร้อมด้วย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา และคณะศึกษาดูงาน เดินทางไปเยี่ยมชมการปลูกกัญชง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงการ สว. พบประชาชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ กล่าวว่า ปัญหาสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนคือปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สมาชิกวุฒิสภาจึงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการเตรียมจัดทำโครงการ “ปลูกกัญชงเพื่อลด PM2.5” มุ่งลดการเผาชีวมวล โดยเฉพาะพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งกัญชงเป็นพืชที่สามารถนำมาทดแทนได้ ด้วยกัญชง ไม่ต้องเผา ทุกส่วนของต้นมีมูลค่า และมีรอบการปลูกในโรงเรือนเพียง 4 เดือน ทำให้ 1 ปี สามารถปลูกกัญชงได้ 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการหาตลาด เพราะหากมีการสนับสนุนให้ปลูกแต่ไม่มีตลาดรองรับก็จะเกิดปัญหา ซึ่งจะได้มีการจัดอบรมจากความร่วมมือของสมาชิกวุฒิสภาและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ความรู้ทางวิชาการ การตลาด กฎหมาย แก่ภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดการเผา และสร้างรายแก่ประชาชนต่อไป

////////////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ
14 มีนาคม 2565

[su_custom_gallery source=”media: 79305,79306,79307,79309,79310,79311,79312,79313,79314,79315,79316,79317,79318,79319″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]