วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (MAP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยเด่น ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สู่กระบวนการธุรกิจอย่างมีศักยภาพ“Maejo Licensing and Pitching Day 2021”

10 มี.ค. 2022
8

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (MAP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้มีพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนำเสนองานวิจัยเด่น “MJU Licensing and Pitching Day 2021” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ชั้น 2 มหาวิทยา ลัยแม่โจ้

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า การจัด พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย และนำเสนองานวิจัยเด่น “MJU Licensing and Pitching Day 2021” ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและกระตุ้นแนวคิดเรื่องการนำนวัตกรรมไปใช้ ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผลงานวิจัย ให้สามารถนำไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านช่องทางการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย และเป็นการประกาศเกียรติคุณสำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการทุกท่าน ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปสู่กระบวนการธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างมีศักยภาพ

ผลงานวิจัยที่จะเข้าร่วมลงนามอนุญาตใช้สิทธิในผลงานครั้งนี้ มี จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน กระบวนการสกัดเย็นกาแฟ ด้วยเทคนิคอณูศิลปะวิทยาการทางอาหาร ,ผลงาน ระบบโรงงานพืชเพื่อการปลูกสตรอว์เบอร์รี่,ผลงาน กรรมวิธีการเตรียมน้ำตาลสกัดจากพืชกลุ่มหัวหอม ,ผลงาน กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ชื่อผลงาน กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมเห็ดหลินจือที่หมักในน้ำลำไยผสมเมล็ดลำไยคั่ว ,กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมถั่งเช่าสีทอง ที่หมักในน้ำผลไม้และธัญพืช และกระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมถั่งเช่าสีทอง ที่หมักในน้ำตาลตาลทรายและหางนมผสมน้ำผลไม้

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น มีศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกจำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน การผลิตแอนติบอดีสำหรับชุดตรวจการตั้งท้องของโค,ผลงาน เภสัชภัณฑ์ยาสอดเต้าจากสมุนไพรฝางและว่านหางจระเข้ เพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม,ซุปปลาสกัดผสมสารสกัดกัญชา

ผลงานปุ๋ยชีวภาพและกรรมวิธีการผลิต (ชีวนวัตกรรมปุ๋ยจุลินทรีย์อัดแท่ง) ,ผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย เพื่อยับยั้งไรศัตรูผึ้งโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาระดับความดันบรรยากาศ,ผลงาน กระบวนการผลิตสิ่งทอต้านเชื้อแบคทีเรียและแมลงด้วยไมโครแคปซูล

ภายในบริเวณงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ที่ร่วมลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ และผลงานวิจัยเด่นอีกหลายผลงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจ atk คัดกรอง ป้องกัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าว :  (มีคลิป) ม.แม่โจ้ จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผลงานวิจัย“Maejo Licensing and Pitching Day 2021” – Chiang Mai News

 

[su_custom_gallery source=”media: 79278,79279,79280,79281,79282,79283,79284,79285,79286,79287″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]