คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ

ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนฝ่ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งนายภาณุวัฒน์ พันธุ์ทอง กรรมการบริษัทบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด เป็นตัวแทนฝ่ายบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด ซึ่งการลงนามร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือทางด้านวิชาการ การให้บริการวิชาการและการวิจัย ร่วมกันเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรและนักศึกษา และเพื่อสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 79228,79229,79230,79231,79232,79233,79234,79235,79236,79237,79238,79239,79240,79241,79242,79243,79244,79245,79246,79247,79248″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน