คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการตรวจความพร้อมในการพิจารณาใบอนุญาตประกอบการสถานรักษาพยาบาลสัตว์

01 มี.ค. 2022
11
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สารวัตร ปศุสัตว์เขต จังหวัดเชียงใหม่ และ ปศุสัตว์อำเภอสันทราย และ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้บริหาร และ บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจสถานรักษาพยาบาลสัตว์ ( คลินิกรักษาสัตว์ ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาใบอนุญาตประกอบการสถานรักษาพยาบาลสัตว์ต่อไป ณ คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[su_custom_gallery source=”media: 79048,79049,79050,79051,79052,79053,79054,79055,79056,79057″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการควบคุมสัตว์ และสัตว์พิเศษ รุ่นที่ 2
คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดพิธีทำบุญและพร้อมเปิดให้บริการรักษาสัตว์อย่างเป็นทางการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์เปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขแมวซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 256
จดหมายข่าว mjuradio เดือนกุมภาพันธ์ 2564
CPF มอบเงินสนับสนุนเขียนแบบอาคารคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.แม่โจ้