วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ และคณะบริหารธุรกิจ จัดงาน “หอมกาแฟชมดอกไม้”

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน “หอมกาแฟชมดอกไม้” โดยสำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาทักษะการวางแผนเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ และคณะบริหารธุรกิจ รวบรวมเครือข่ายร้านค้ากาแฟ เจ้าของธุรกิจรายย่อย Starts up วิสาหกิจ ชุมชน ผลิตภัณฑ์กาแฟ ผนวกกับร้านค้าเกษตรอินทรีย์เครือข่ายเกษตรกรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กาดแม่โจ้ 2477 โดยจัดเป็นพื้นที่แสดงสินค้า ให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาแนวทางการจัดการของแต่ละร้าน อีกทั้งยังมีเวทีเสวนาแนะแนวทางการตลาด “จิบ แฟ ชวน คุย” จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร การแสดงดนตรีอคูสติก ท่ามกลางบรรยากาศสวนดอกไม้ ซึ่งสามารถเข้ามาเยี่ยมชมถ่ายรูป เลือกซื้อ กาแฟ อาหาร และสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลาย ณ AP Shop อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ แปลงดอกไม้สาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร
[su_custom_gallery source=”media: 79004,79023,79022,79021,79020,79019,79018,79017,79016,79015″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน