วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเปิดบ้านสำหรับหลักสูตรนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบออนไลน์

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมเปิดบ้านสำหรับหลักสูตรนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ในรูปแบบออนไลน์ โดยปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติได้เปิดทำการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) หลักสูตรการจัดการเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture Management) และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ (Digital Economics and Management Innovation) ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จากสถาบันเครือข่ายหลากหลายกว่า 30 สถาบันจากต่างประเทศ อาทิเช่น แอลจีเรีย ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ อิรัก จีน อินโดนีเซีย อินเดีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ สหรัฐอเมริกา และเครือข่ายจากไทย
.
Assoc. Prof. Dr. Weerapon Thongma presided as the chairman and opened the programme session of MJU-IC activity “Open House for International Programs at Graduate Level” conducted on February 24th, 2022, at Studio MJU Channel @Maejo University. The dean of MJU-IC Assoc. Prof. Dr. Rapeephun Dangtungee gave an speech of appreciation to showed his sincere appreciation to partner universities, and other partner academic institution who had spare their precious time to join us virtually. Over 70 people from more than 30 organizations and neighboring countries such as, friends from Algeria, Bangladesh, China, Indonesia, India, Iraq, LAO, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Philippines, Taiwan, Thailand, and USA all made this programme a success. 

[su_custom_gallery source=”media: 78984,78985,78986,78987,78988,78989,78990,78991,78992,78993,78994,78995,78996,78997″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

ข่าว :  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้