วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ตัวแทนผู้บริหารและสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองกลาง ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย
.