ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธีเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซียประจำเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซียประจำเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรม สเตย์ วิธ นิมมาน เชียงใหม่
.
February 18,2022
Dr.Amnuay Yossuk, the President of the University Council together with Associate Professor Dr. Weerapon Thongma the President of Maejo University attended the Opening Ceremony of the Honorary Consulate of the Russian Federation in Chiang Mai, Chiang Rai and Mae Hong Son at Stay with Nimman Chiang Mai