วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (กรณีเร่งด่วน)

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/mjuประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เร่งด่วนpdf.pdf” title=”mjuประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เร่งด่วนpdf”]