มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

10 ก.พ. 2022
8

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/ข่าวแม่โจ้-MOU-แพทย์ทางเลือก.pdf” title=”ข่าวแม่โจ้ MOU แพทย์ทางเลือก”]