วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  กิจกรรม “Big Cleaning Day” ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว มุ่งสู่ Well being 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและนายรังสิวุฒิ สิงห์คำ นักวิชาการเกษตร นำแม่บ้าน คนงานเกษตร ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยเก็บขยะ ถางหญ้า ทางเข้ามหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ และในช่วงบ่ายเวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” พร้อมมอบนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green office) มุ่งสู่ Well being มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ พร้อมกันนี้บุคลากรได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และบันทึกภาพร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ภายใต้สำนักงานสีเขียว “Green office” มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Green Heart Green office Green University” เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อาทิ ลดปริมาณขยะโดยการใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้ กำหนดเวลาในการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขอนามัย ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร “บ้านหลังนี้คือของทุกคน และทุกคนคือเจ้าของบ้าน ถ้าอยากให้บ้านดี ต้องช่วยกันดูรักษาให้น่าอยู่ตลอดไป
.
ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
[su_custom_gallery source=”media: 78702,78703,78704,78705,78706,78707,78708″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]