วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการคลินิกรักษาสัตว์อย่างเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์นี้

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการรักษาสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์นี้
.
[su_custom_gallery source=”media: 76931,76932,76933,76934,76935,76936,76937,76938″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]