วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

กองกลางให้ต้อนรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าร่วมการประชุมตรวจพื้นที่ของคณะส่วนล่วงหน้าการจัดพิธีพระราชทานปริญญบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
นางประนอม จันทรังษี ผู้อำนวยการกองกลาง และนายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าร่วมการประชุมตรวจพื้นที่ของคณะส่วนล่วงหน้าการจัดพิธีพระราชทานปริญญบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้