มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 43 และ 44

25 ม.ค. 2022
10
.
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ สำนักพระราชวัง จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 43 และ 44 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
.
[su_custom_gallery source=”media: 76872,76873,76874,76875,76876,76877,76878,76879,76880,76881,76882,76883,76884,76885,76886,76887″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (Novel COVID-19) สำหรับการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจำหน่ายสินค้าและดอกไม้ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและวันฝึกซ้่อม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ครั้งที่ 42
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ปีการศึกษา 2561-2562
6 things you don’t want to hear about startup opportunities