วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ (ฉบับที่ 2)

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2022/01/mjuประกาศ-มแม่โจ้-WFH-ฉบับที่-2pdf-1.pdf” title=”mjuประกาศ มแม่โจ้ WFH ฉบับที่ 2pdf (1)”]