วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

MJU RADIO 94 จังหวัดแพร่ โครงการเกษตรอินทรีย์ทางอากาศ เปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

30 ธ.ค. 2019
11

รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพิธีเปิดสถานีวิทยุ FM 94 MHz เสียงจากแม่โจ้แพร่ อย่างเป็นทางการ โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวรายงาน 

สถานีวิทยุแม่โจ้แพร่ Fm 94 MHz จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา ฝึกทักษะ ประสบการณ์ด้านทางด้านการจัดรายการวิทยุของนักศึกษา บุคลากรในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการให้ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงแก่ผู้รับฟังรายการทางสถานีวิทยุภายในจังหวัดแพร่ สำหรับการออกอากาศในครั้งนี้ได้รับงบประมาณจัดสรรจากโครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ทางอากาศจังหวัดเชียงใหม่  http://mjuradio.mju.ac.th/fm94mhz

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
กองกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองกลาง เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดทำหนังสือราชการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม , ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ )
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะบุคลากร CANVA FOR BEGINNER